Vi tror at verden er klar for bedre og mer virkelighetsnære opplevelser på nett.
Vi tror at mennesker elsker å oppdage og utforske, og at opplevelsen blir best ved at de styrer tid og retning selv.
Vi tror at når publikum kan finne "Calls2Action" akkurat hvor og når opplevelsen er sterkest, vil friksjonen mellom opplevelse og handling reduseres og konverteringen økes
Derfor har vi laget Vistaportal

Vistaportal gir en mer informativ, realistisk og interaktiv opplevelse for publikum, noe som kan redusere usikkerheten og øke følelsen av trygghet når de vurderer å besøke en destinasjon, kjøpe et produkt eller en opplevelse.

Kontakt oss:

© Stripe Media AS, Tlf: +47 48209300, Org.nr 922972621, Skien, Norge.
All rights reserved.

Peter Talseth
Innholdsarkitekt og gründer
Stripe Media AS og mikroportal.no

(NO)Vistaportal.no tar personvern på alvor. Vi lagrer ikke personopplysninger, og vår nettside benytter ikke cookies. Vi respekterer ditt privatliv, og du kan utforske vår nettside uten bekymring for personlig informasjonssporing. Vi er forpliktet til å opprettholde en trygg og sikker opplevelse for våre besøkende. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål rundt personvern eller informasjonssikkerhet.
(EN) Vistaportal.no takes privacy seriously. We do not store personal data, and our website does not use cookies. We respect your privacy and you can explore our website without worrying about personal information being tracked. We are committed to maintaining a safe and secure experience for our visitors. Feel free to contact us if you have any questions about privacy or information security.

1) Interaktivitet og engasjement
2) Realistisk forhåndsvisning - redusert usikkerhet
3) Direkte handlinger - mindre friksjon
4) Tidsbesparende planlegging
5) Forbedret tillit og troverdighet
6) Datainnsamling og tilpasninger
7) Bedre måling og analyse
8) Kostnadseffektivitet

Kundene føler de har "vært der før" selv om de ikke har vært der fysisk